STM32 at the University 2013

Tradycją stały się już coroczne, majowe seminaria organizowane z naszą pomocą przez STMicroelectronics wspólnie z KAMAMI.pl, przeznaczone dla przedstawicieli wyższych uczelni technicznych z terenu całego kraju. W dniach 27 i 28 maja 2013 w Serocku pod Warszawą odbyło się trzecie takie seminarium (cykl nosi nazwę “STM32 at the University”), udział w nim wzięło 22 wykładowców z 9 uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Opolskiej oraz Politechniki Białostockiej. Zaproszeni goście zaprezentowali swoje osiągnięcia w aplikowaniu mikrokontrolerów STM32 w pracach badawczych, a także przykłady ich wykorzystania w nauczaniu i dydaktyce.

stm32_at_the_university_2013-1

Prezentacje działań i planów przedstawione przez uczestników seminarium podkreślały ich dużą wiedzę, doświadczenie i pomysłowość w aplikowaniu nowoczesnych mikrokontrolerów z rodziny STM32. Znalazły one duże uznanie w oczach przedstawicieli lokalnego biura STMicroelectronics oraz szefa naszego regionu w STMIcroelectronics – Bruno Cotta – który przyjechał specjalnie na to spotkanie z Genewy.

stm32_at_the_university_2013-2

Sukces kolejnej edycji seminarium “STM32 at the University” powoduje, że firma STMicroelectronics zamierza w kolejnych latach kontynuować spotkania, zwłaszcza że co roku zapraszana jest na nie coraz większa liczba uczestników zaangażowanych w promowanie nowoczesnych technologii na wyższych uczelniach w naszym kraju.

Współogranizator seminariów “STM32 at the University” – KAMAMI.pl – jest krajowym partnerem STMicroelectronics odpowiadającym za współpracę z uczelniami technicznymi na terenie Polski.