Dobre praktyki programowania mikrokontrolerów STM32 w języku C

Szczegóły

Uczestnicy szkolenia poznają od strony praktycznej efektywne techniki programowania współczesnych mikrokontrolerów na przykładzie rodziny STM32L4, poznają i przećwiczą tworzenie aplikacji wielomodułowych z zasadami dekompozycji aplikacji i użycia plików nagłówkowych, poznają także wybrane aspekty standardu C99/C11.


 • Warszawa
  27 października 2017
  09:00 - 15:00
 • Warszawa
  16 listopada 2017
  09:00 - 15:00
 • Warszawa
  15 grudnia 2017
  09:00 - 15:00

Podstawy programowania mikrokontrolerów z Cortex-M0 – warsztaty na XMC2Go

Szczegóły

Warsztaty przeznaczone dla osób zainteresowanych budową i podstawami programowania nowoczesnych mikrokontrolerów z rodziny XMC1000 (Cortex-M0) firmy Infineon. Na szkoleniu zostaną wykorzystane zestawy XMC 2Go, na których uczestnicy będą uruchamiać przykładowe aplikacje.


 • Warszawa
  20 października 2018
  09:00 - 14:30
 • Lublin
  21 października 2018
  09:00 - 14:30

Programowanie interfejsu USB w STM32 z wykorzystaniem CubeMX

Szczegóły

Uczestnicy szkolenia poznają od strony teoretycznej i praktycznej wybrane aspekty standardu USB, w tym jego charakterystykę fizyczną, strukturę połączeń, budowę stosu i role urządzeń. Zapoznają się z pojęciami używanymi w standardzie, trybami transmisji, rolą i budową punktów końcowych w urządzeniach, a także deskryptorami, ich hierarchią, klasami oraz podklasami urządzeń.


 • Warszawa
  31 października 2017
  09:00 - 16:00
 • Warszawa
  7 grudnia 2017
  09:00 - 16:00