Programowanie interfejsu USB w STM32 z wykorzystaniem CubeMX

We're sorry, but all tickets sales have ended because the event is expired.
 • Warszawa
  31 października 2017
  09:00 - 16:00
 • Warszawa
  7 grudnia 2017
  09:00 - 16:00
 • Warszawa
  19 stycznia 2018
  08:30 - 16:00
 • Warszawa
  16 lutego 2018
  08:30 - 16:00
 • Warszawa
  15 marca 2018
  08:30 - 16:00
 • Warszawa
  13 kwietnia 2018
  08:30 - 16:00
 • Warszawa
  11 maja 2018
  08:30 - 16:00
 • Warszawa
  7 czerwca 2018
  08:30 - 16:00
 • Warszawa
  6 lipca 2018
  08:30 - 16:00
 • Warszawa, 05-10-2018
  5 października 2018
  08:30 - 16:00
 • Warszawa, 07-12-2018
  7 grudnia 2018
  08:30 - 16:00

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają od strony teoretycznej i praktycznej wybrane aspekty standardu USB, w tym jego charakterystykę fizyczną, strukturę połączeń, budowę stosu i role urządzeń. Zapoznają się z pojęciami używanymi w standardzie, trybami transmisji, rolą i budową punktów końcowych w urządzeniach, a także deskryptorami, ich hierarchią, klasami oraz podklasami urządzeń.

Ćwiczenia praktyczne – polegające na implementacji urządzeń USB na mikrokontrolerze STM32L4 – będą bazowały na stosie USB udostępnionym przez firmę STMicroelectronics w pakiecie CubeMX.

Podczas szkolenia będzie używane środowisko programistyczne Keil MDK-ARM (5.x) EVAL.

Szkolenie odbywa się w małych grupach – maksymalnie 8 osób.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

 • znajomość języka C,
 • podstawowa znajomość mikrokontrolerów z rodziny STM32,
 • znajomość podstaw projektowania i programowania urządzeń z mikrokontrolerami.


Uczestnicy warsztatów muszą być wyposażeni w:

– sprzęt własny:

 • komputer PC (notebook) z systemem operacyjnym Windows 10/8/7, 64- lub 32-bitowym,
 • dwa przewody połączeniowe USB A-miniB;

– zainstalowane oprogramowanie narzędziowe (bezpłatne):

 • wersja ewaluacyjna Keil MDK-ARM (5.x) z dodatkami wg opisu poniżej,
 • driver interfejsu debugowania ST-Link,
 • STM32 CubeMX z zainstalowanym pakietem dla STM32L4,
 • program emulatora terminala TeraTerm.

Sprzęt dostarczony przez organizatora:

UWAGA
Sprzęt używany podczas ćwiczeń przechodzi na własność uczestników szkolenia

Program szkolenia

WYKŁAD / PREZENTACJA
 • Wybrane aspekty standardu USB:
  • charakterystyka fizyczna,
  • struktura połączeń,
  • role urządzeń.
 • Pojęcia używane w standardzie:
  • urządzenie,
  • funkcja,
  • interfejs,
  • punkt końcowy.
 • Tryby transmisji i ich zastosowania.
 • Rola punktu końcowego 0.
 • Punkty końcowe w urządzeniach.
 • Deskryptory i ich hierarchie.
 • Klasy i podklasy urządzeń.
 • Funkcje stosu USB.
 • Mikrokontrolery STM32:
  • rdzenie Cortex-M – start procesora,
  • obsługa wyjątków,
  • usypianie procesora,
  • asynchroniczne przerwania programowe,
  • Mikrokontroler STM32L476 – charakterystyka, zasoby.
 • Stos USB w CubeMX – struktura, zasady użycia.
 • Tworzenie urządzeń USB w CubeMX.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
 • Tworzenie projektu w CubeMX.
 • Podstawowe ustawienia dla projektów z urządzeniami USB.
 • Organizacja przestrzeni roboczej do pracy z wieloma projektami.
 • Przestrzeń robocza MDK-ARM.
 • Plik nagłówkowy zasobów μC.
 • Płytka ST Nucleo64 – programowanie i debugowanie.
 • Projekty urządzeń USB.
ĆWICZENIA REALIZOWANE PODCZAS SZKOLENIA
 1. Urządzenie HID (klawiatura lub mysz)
  Zasady poprawnej współpracy oprogramowania użytkowego ze stosem USB STM32.
  Deskryptory raportów, raporty.
 2. Urządzenie CDC ACM (wirtualny port szeregowy)
  Budowa oprogramowania, niezbędne korekty.
  Opis funkcji używanych w oprogramowaniu urządzenia CDC.
  Zasady poprawnej transmisji danych.
 3. Urządzenie pamięci masowej MSC
  Zasady tworzenia oprogramowania urządzenia.
  Urządzenie z jednym wolumenem pamięci masowej.
  Urządzenie z dwoma wolumenami.
  Minimalistyczny wolumen.
  Wolumen bez możliwości zapisu.
  Urządzenie z dwoma wolumenami.

Instrukcja instalacji oprogramowania

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 

 1. Ze strony www.keil.com należy ściągnąć wersję ewaluacyjną MDK-ARM 5.x i zainstalować ją na komputerze.
  UWAGA: aktywacja licencji bez ograniczenia rozmiaru kodu dla wybranej rodziny μC (np. STM32F0) uniemożliwia pracę z projektami dla innych rodzin (np. STM32L4), dlatego NIE NALEŻY aktywować takiej wersji licencji.
 2. Uruchomić MDK-ARM (ikona Keil μVision na pulpicie), a następnie uruchomić instalator pakietów dodatkowych (przycisk Pack Installer – ostatni na dolnym pasku – na rysunku poniżej). Instalator pakietów uruchamia się również automatycznie bezpośrednio po instalacji środowiska.
 3. Po otwarciu okna Pack Installer w zakładce Packs wybrać z listy pakietów i zainstalować pakiety ARM::CMSIS i Keil::STM32L4xx_DFP, a następnie zamknąć Keil MDK-ARM.
 4. Zainstalować driver interfejsu debugowania ST-Link oraz oprogramowanie do aktualizacji – do pobrania z www.st.com – najłatwiej dostać się do plików wpisując ich nazwy w lokalnej wyszukiwarce ST:
  • STSW-LINK009.zip – pakiet instalacyjny drivera. Należy rozpakować plik .zip, a następnie uruchomić program instalacyjny w wersji odpowiedniej dla używanego systemu operacyjnego (64- lub 32-bitowy).
  • STSW-LINK007.zip – pakiet aktualizacji oprogramowania interfejsu ST-LINK Program nie wymaga instalacji – należy jedynie rozpakować plik .zip.
 5. Zainstalować oprogramowanie STM32CubeMX (st.com), a następnie, wybierając z menu Help-Install New Libraries, zainstalować najnowszą wersję pakietu dla serii STM32L4. UWAGA! Najnowsza wersja: 4.23
 6. Ściągnąć i zainstalować aktualną wersję (>4.91) emulatora terminala TeraTerm – https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en.
 7. Ściągnąć program HID Descriptor tool ze strony http://www.usb.org/developers/hidpage/ i rozpakować drzewo plików do wybranego foldera.

Kod szkolenia STM32CMX02
Czas trwania 6 h
Miejsce szkolenia WARSZAWA. Pl. Inwalidów

Zapewniamy catering konferencyjny
Pełna rozpiętość godzinowa: 8.30 – 16.00
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00

UWAGA:
Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzymuje przygotowany elektronicznie imienny CERTYFIKAT poświadczający udział w szkoleniu.

 

UPOMINEK!
Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy bony podarunkowe:Bony będziemy rozdawać podczas warsztatów.

 

 

 

Partnerzy

logo-kamami ST Microelectronics