Programowanie interfejsu USB w STM32 z wykorzystaniem CubeMX

Cena Ilość
Warszawa 06.07.2018 show details + 999,00  (PLN)  

 • Warszawa
  6 lipca 2018
  08:30 - 16:00

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają od strony teoretycznej i praktycznej wybrane aspekty standardu USB, w tym jego charakterystykę fizyczną, strukturę połączeń, budowę stosu i role urządzeń. Zapoznają się z pojęciami używanymi w standardzie, trybami transmisji, rolą i budową punktów końcowych w urządzeniach, a także deskryptorami, ich hierarchią, klasami oraz podklasami urządzeń.

Ćwiczenia praktyczne – polegające na implementacji urządzeń USB na mikrokontrolerze STM32L4 – będą bazowały na stosie USB udostępnionym przez firmę STMicroelectronics w pakiecie CubeMX.

Podczas szkolenia będzie używane środowisko programistyczne Keil MDK-ARM (5.x) EVAL.

Szkolenie odbywa się w małych grupach – maksymalnie 8 osób.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

 • znajomość języka C,
 • podstawowa znajomość mikrokontrolerów z rodziny STM32,
 • znajomość podstaw projektowania i programowania urządzeń z mikrokontrolerami.


Uczestnicy warsztatów muszą być wyposażeni w:

– sprzęt własny:

 • komputer PC (notebook) z systemem operacyjnym Windows 10/8/7, 64- lub 32-bitowym,
 • dwa przewody połączeniowe USB A-miniB;

– zainstalowane oprogramowanie narzędziowe (bezpłatne):

 • wersja ewaluacyjna Keil MDK-ARM (5.x) z dodatkami wg opisu poniżej,
 • driver interfejsu debugowania ST-Link,
 • STM32 CubeMX z zainstalowanym pakietem dla STM32L4,
 • program emulatora terminala TeraTerm.

Sprzęt dostarczony przez organizatora:

UWAGA
Sprzęt używany podczas ćwiczeń przechodzi na własność uczestników szkolenia

Program szkolenia

WYKŁAD / PREZENTACJA
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
ĆWICZENIA REALIZOWANE PODCZAS SZKOLENIA

Instrukcja instalacji oprogramowania

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Kod szkolenia STM32CMX02
Czas trwania 6 h
Miejsce szkolenia WARSZAWA. Pl. Inwalidów

Zapewniamy catering konferencyjny
Pełna rozpiętość godzinowa: 8.30 – 16.00
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00

UWAGA:
Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzymuje przygotowany elektronicznie imienny CERTYFIKAT poświadczający udział w szkoleniu.

 

UPOMINEK!
Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy bony podarunkowe:Bony będziemy rozdawać podczas warsztatów.

 

 

 

Partnerzy

logo-kamami ST Microelectronics