Dobre praktyki programowania mikrokontrolerów STM32 w języku C

Szczegóły

Uczestnicy szkolenia poznają od strony praktycznej efektywne techniki programowania współczesnych mikrokontrolerów na przykładzie rodziny STM32L4, poznają i przećwiczą tworzenie aplikacji wielomodułowych z zasadami dekompozycji aplikacji i użycia plików nagłówkowych, poznają także wybrane aspekty standardu C99/C11.


  • Warszawa
    28 września 2017
    09:00 - 15:00
  • Warszawa
    16 listopada 2017
    09:00 - 15:00