Interfejsy szeregowe UART, SPI, I2C/TWI w STM32

 • Warszawa
  26 października 2018
  08:30 - 17:00
 • Warszawa
  30 listopada 2018
  08:30 - 17:00
 • Warszawa
  7 grudnia 2018
  08:30 - 17:00

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają od strony praktycznej efektywne techniki programowania i wykorzystywania współczesnych interfejsów szeregowych (UART, SPI, I2C/TWI) z wykorzystaniem nowoczesnych mikrokontrolerów z rodziny STM32L4.

Podczas szkolenia będzie używane środowisko programistyczne Keil MDK-ARM (5.x) EVAL.

Szkolenie odbywa się w małych grupach – maksymalnie 15 osób.

 

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

 • znajomość języka C,
 • podstawowa znajomość mikrokontrolerów z rodziny STM32,
 • znajomość podstaw projektowania i programowania urządzeń z mikrokontrolerami.

 

Uczestnicy warsztatów muszą być wyposażeni w:

–   sprzęt własny:

 • komputer PC (notebook) z systemem operacyjnym Windows 10/8/7, 64- lub 32-bitowym,
 • dwa przewody połączeniowe USB A-miniB;

–   zainstalowane oprogramowanie narzędziowe (bezpłatne):

 • wersja ewaluacyjna Keil MDK-ARM (5.x) z dodatkami wg opisu w “Instrukcji instalacji oprogramowania”,
 • driver interfejsu debugowania ST-Link,
 • program emulatora terminala TeraTerm.

 


Sprzęt dostarczony przez organizatora:

UWAGA
Sprzęt używany podczas ćwiczeń przechodzi na własność uczestników szkolenia


PROGRAM SZKOLENIA

 • Przegląd interfejsów szeregowych stosowanych w urządzeniach z mikrokontrolerami.

 

UART

 • Interfejs UART: zasady transmisji, logika, błędy, stany specjalne.
 • Zasady budowy protokołów wyższych warstw. Transmisja typu multidrop.
 • Standardy elektryczne dla UART: transmisja na poziomach logicznych, RS422/RS485, RS232 – charakterystyka, problemy projektowe – logiczne i elektryczne.
 • Przegląd wybranych protokołów bazujących na UART: LIN, DMX512. Niestandardowe zastosowania UART do nietypowych protokołów transmisji danych (DCC, WS2812).
 • Specyfika UART w STM32: programowanie szybkości transmisji, przerwania, współpraca z DMA. Błędy i wykrywanie stanu BREAK.

     Ćwiczenie 1 – UART – nieblokująca obsługa z użyciem przerwań i DMA.
     Ćwiczenie 2 – UART – realizacja wybranego protokołu transmisji (np. DMX512).

 

SPI

 • Interfejs SPI i pochodne: zasady transmisji, logika, parametry CPOL i CPHA.
 • Specyfika SPI w STM32 – buforowanie a długość ramek, bity konfiguracji w rejestrach, wykrywanie końca transmisji, przerwania i DMA.
 • Niestandardowe zastosowania interfejsu SPI (WS2812).

     Ćwiczenie 3 – Nieblokująca obsługa SPI z użyciem przerwań.
     Ćwiczenie 4 – Nieblokująca obsługa SPI z użyciem DMA.

 

I2C/TWI

 • Interfejs I2C/TWI: zasady transmisji, stany START, STOP, ACK, NAK.
 • Własności elektryczne i parametry.
 • Specyfika I2C w STM32 – problemy oprogramowania.

     Ćwiczenie 5 – Funkcjonalnie nieblokująca obsługa interfejsu I2C.

 

Nietypowe protokoły szeregowe

 • Nietypowe protokoły transmisji szeregowej: OneWire, WS2812, DCC, DALI.
 • Możliwości realizacji przy użyciu standardowych peryferiali mikrokontrolera (timer, UART, SPI).

     Ćwiczenie 6 – Nieblokująca obsługa OneWire przy użyciu timera.

 

 


Kod szkolenia STM32IS

Czas trwania 6 h

Miejsce szkolenia WARSZAWA

Zapewniamy catering konferencyjny
Pełna rozpiętość godzinowa: 8.30 – 16.00
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00

UWAGA:
Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzymuje przygotowany elektronicznie imienny CERTYFIKAT poświadczający udział w szkoleniu.

 


Instrukcja instalacji oprogramowania

INSTRUKCJA KROK PO KROKU (rozwiń)
 1. Ze strony www.keil.com prosimy pobrać i zainstalować na komputerze ewaluacyjną wersję MDK-ARM 5.x.

UWAGA! Aktywacja licencji bez ograniczenia rozmiaru kodu dla wybranej rodziny μC (np. STM32F0) uniemożliwia pracę z projektami dla innych rodzin (np. STM32L4), dlatego nie należy aktywować takiej wersji licencji.

 1. W kolejnym kroku uruchamiamy pakiet MDK-ARM (ikona Keil μVision na pulpicie), następnie uruchomiamy instalator pakietów dodatkowych (przycisk Pack Installer – ostatni na dolnym pasku – na rysunku poniżej).

Instalator pakietów uruchamia się również automatycznie bezpośrednio po instalacji środowiska.

 1. Po otwarciu okna Pack Installer w zakładce Devices należy wybrać STMicroelectronics->STM32L4 Series->STM32L476:

 1. Następnie w zakładce Packs wybieramy z listy i instalujemy następujące pakiety:

ARM:: CMSIS

Keil:: STM32L4xx_DFP

 1. Następnie należy zamknąć środowisko Keil ARM-MDK.
 2. Instalujemy driver interfejsu debugowania ST-Link oraz oprogramowanie do aktualizacji – do pobrania ze strony www.st.com (pliki STSW-LINK009.zip i STSW-LINK007.zip).

Plik STSW-LINK009.zip to pakiet instalacyjny drivera. Należy rozpakować plik .zip, następnie uruchomić program instalacyjny w wersji odpowiedniej dla używanego systemu operacyjnego (64- lub 32-bitowy).

Plik STSW-LINK007.zip to pakiet aktualizacji oprogramowania interfejsu ST-LINK. Program nie wymaga instalacji – należy jedynie rozpakować plik .zip.

 1. Pobieramy i instalujemy emulator terminala TeraTerm (https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en).

Kod szkolenia STM32IS
Czas trwania 6 h
Miejsce szkolenia WARSZAWA. Pl. Inwalidów

Zapewniamy catering konferencyjny
Pełna rozpiętość godzinowa: 8.30 – 16.00
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00

UWAGA:
Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzymuje przygotowany elektronicznie imienny CERTYFIKAT poświadczający udział w szkoleniu.

 


UPOMINEK!
Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy bony podarunkowe:


Bony będziemy rozdawać podczas warsztatów.

 

 

Partnerzy

logo-kamami    ST Microelectronics