Warsztaty: Precyzyjne sterowanie silnikami krokowymi za pomocą układów firmy TRINAMIC. KATOWICE – 03.10.2018

 • KATOWICE
  3 października 2018
  08:30 - 16:00

Cel szkolenia

Uczestnicy poznają w praktyce nowoczesne sterowniki silników krokowych firmy Trinamic, w tym implementowane w nich inteligentne mechanizmy wspierające pracę konstruktorów.
Warsztaty będą prowadzone w grupach 2-osobowych, każda będzie wyposażona w zestaw sprzętowy.

 

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

 • podstawowa znajomość języka C,
 • podstawowa znajomość mikrokontrolerów z rodziny ATmega,
 • podstawowa wiedza na temat zasady działania silników krokowych,
 • znajomość podstaw projektowania i programowania urządzeń z mikrokontrolerami.

Uczestnicy warsztatów muszą być wyposażeni w:

– sprzęt własny:

 • komputer PC (notebook) z systemem operacyjnym Windows 10/8/7, 64- lub 32-bitowym,

– zainstalowane oprogramowanie narzędziowe (bezpłatne):

 

Sprzęt dostarczony przez organizatora

 1. Shieldy TMC5130-A_TA_BOB (2 szt.) i TMC5072-BOB (1 szt.),
 2. Płytka Arduino Mega,
 3. Silnik krokowy QSH4218-35-10-027 (4 szt.),
 4. Startrampe – interfejs silników krokowych umożliwiające pracę z programem TMCL_IDE – interfejs,
 5. Adapter USB,
 6. Zasilacz.

 


Program szkolenia

1. Przegląd scalonych sterowników silników firmy Trinamic

2. Prezentacja możliwości zintegrowanych sterowników Trinamic na przykładzie układów TMC5130A i TMC5072:

 • Lab #1 – ustawianie wału silnika w zadanej pozycji,
 • Lab #2- regulacja prędkości obrotowej z zachowaniem charakterystyki trapezowej (faza przyspieszenia, faza utrzymywania stałej prędkości, faza zmniejszenia prędkości do zera),
 • Lab #3 – regulacja z charakterystyką 6-punktową (faza przyspieszenia z przyspieszeniem A1, przyspieszenie AMAX, stała prędkość, opóźnienie DMAX, opóźnienie D1 z redukcją prędkości do zera)
 • Lab #4 – precyzyjna regulacja z charakterystyką S-shaped,
 • Lab #5 – sterowanie high microstep,
 • Lab #6 – porównanie poziomu hałasu i drgań w różnych trybach sterowania.

3. Sterowanie pracą silników z użyciem Arduino Mega:

a)  Hands-on #1 – sterowanie jednym silnikiem z użyciem modułu TMC5130-A_TA_BOB,
b)  Hands-on #2 – jednoczesne sterowanie dwoma silnikami z użyciem modułu TMC5072-BOB.

4. Badanie wpływu zmiany parametrów programu na pracę silników

5. Podsumowanie i pytania

 


Nabór na warsztaty trwa do 20.09.2018.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji osób zaproszonych na warsztaty.
O wynikach rekrutacji organizator poinformuje kandydatów drogą elektroniczną. Informacje zostaną przesłane wkrótce po zakończeniu naboru.
Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w szkoleniu, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.


 

Partnerzy