Dobre praktyki programowania mikrokontrolerów STM32 w języku C

Cena Ilość
Warszawa 21.09.2018 show details + 499,00  (PLN)  

 • Warszawa
  21 września 2018
  08:30 - 16:00

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia poznają od strony praktycznej efektywne techniki programowania współczesnych mikrokontrolerów na przykładzie rodziny STM32L4, poznają i przećwiczą tworzenie aplikacji wielomodułowych z zasadami dekompozycji aplikacji i użycia plików nagłówkowych, poznają także wybrane aspekty standardu C99/C11.

Podczas szkolenia będzie używane środowisko programistyczne Keil MDK-ARM (5.x) EVAL.

Szkolenie odbywa się w małych grupach – maksymalnie 15 osób.

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

 • znajomość języka C,
 • podstawowa znajomość mikrokontrolerów z rodziny STM32,
 • znajomość podstaw projektowania i programowania urządzeń z mikrokontrolerami.

Uczestnicy warsztatów muszą być wyposażeni w:

– sprzęt własny:

 • komputer PC (notebook) z systemem operacyjnym Windows 10/8/7, 64- lub 32-bitowym,
 • dwa przewody połączeniowe USB A-miniB;

– zainstalowane oprogramowanie narzędziowe (bezpłatne):

 • wersja ewaluacyjna Keil MDK-ARM (5.x) z dodatkami wg opisu w “Instrukcji instalacji oprogramowania”,
 • driver interfejsu debugowania ST-Link,
 • program emulatora terminala TeraTerm.

Sprzęt dostarczony przez organizatora:

UWAGA
Sprzęt używany podczas ćwiczeń przechodzi na własność uczestników szkolenia


PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie

 • Wybrane aspekty standardu C99/C11: typy danych, atrybuty const, static i volatile.
 • Definiowanie stałych znakowych – łańcuchy, tablice łańcuchów.
 • Pliki źródłowe i nagłówkowe – zawartość.
 • Programy wielomodułowe – zasady dekompozycji i użycia plików nagłówkowych.
 • Arytmetyka stałopozycyjna.
 • Wybrane techniki programowania – tricki programistyczne.
 • Rdzenie Cortex-M – start procesora, obsługa przerwań.
 • Rejestry peryferiali ze sprzętowymi operacjami bitowymi – zasady użycia.
 • Modyfikacja stanów wyjść portów GPIO.
 • Kasowanie znaczników przerwań peryferiali.
 • Asynchroniczne przerwania programowe.

Warsztaty

 • Wprowadzenie do programowania w środowisku MDK-ARM (Keil/ARM).
 • Tworzenie projektu w środowisku MDK-ARM, składniki oprogramowania.
 • Plik startowy, biblioteki CMSIS.
 • Plik nagłówkowy zasobów mikrokontrolera.
 • Zestaw Nucleo-64 – programowanie i debugowanie.
 • Organizacja przestrzeni roboczej do pracy z wieloma projektami.
 • Przestrzeń robocza MDK-ARM.

Ćwiczenia realizowane podczas szkolenia

 1. Timer SysTick, porty GPIO, obsługa przycisku, atrybuty static i volatile, operacje na portach. Ograniczanie zasięgu zmiennych, poprawne użycie atrybutów. Błędy przy modyfikacji portów przy użyciu operacji logicznych.
 2. Transmisja UART przy użyciu DMA. Atrybut const – deklaracje łańcuchów i tablic łańcuchów – wpływ na zajętość pamięci.
 3. Wyświetlanie dynamiczne LED – realizacja programowa. Dobór częstotliwości odświeżania. Przetwarzanie pomiarów ADC przy użyciu arytmetyki stałopozycyjnej. Makrodefinicje preprocesora a funkcje inline.
 4. Wyświetlanie dynamiczne LED typu Charlieplexing.
 5. Oczekiwanie na zdarzenia, usypianie procesora. Obsługa zdarzeń w pętli zdarzeń. Oczekiwanie w obsłudze przerwania.

Instrukcja instalacji oprogramowania

INSTRUKCJA KROK PO KROKU (rozwiń)

Kod szkolenia STM32C001
Czas trwania 6 h
Miejsce szkolenia WARSZAWA. Pl. Inwalidów

Zapewniamy catering konferencyjny
Pełna rozpiętość godzinowa: 8.30 – 16.00
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00

UWAGA:
Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzymuje przygotowany elektronicznie imienny CERTYFIKAT poświadczający udział w szkoleniu.

 

UPOMINEK!
Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy bony podarunkowe:



Bony będziemy rozdawać podczas warsztatów.

 

 

Partnerzy

logo-kamami    ST Microelectronics