KAMAMI Hackathon 2015 – Touch the World

W dniach 12 i 13.12.2015 na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbył się Hackathon poświęcony mikrokontrolerom STM32. Ekipy biorące udział w imprezie miały za zadanie przygotować dowolną aplikację bazującą na mikrokontrolerach STM32 wbudowanych w zestawy STM32F429I-DISCO, sensorach MEMS z oferty STMicroelectronics oraz wybranych innych sensorach wielkości fizycznych. Platformy sprzętowe niezbędne do realizacji zadań udostępnili organizatorzy. Do udziału w imprezie zgłosiło się 44 uczestników, podzielonych na 14 zespołów, z Politechnik: Gdańskiej, Wrocławskiej, Białostockiej Śląskiej, AGH oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

Domyślną platformą dla projektów realizowanych podczas Hackathonu był zestaw STM32F429I-DISCO oraz sensory MEMS firmy STMicroelectronics montowane na modułach KAmod z oferty KAMAMI.pl.

Werdyktem 4-osobowego jury nagrody otrzymały 4 zespoły:

hackathon-2015-2

za pierwsze miejsce: Dominik Zaręba i Damian Woszczak z WAT za projekt „System korekty punktu celowania broni indywidualnej żołnierza”,

hackathon-2015-3

za drugie miejsce: Aleksander Sawicki, Łukasz Waluś i Radosław Lewczuk z Politechniki Białostockiej za projekt „Estymacja obrotu obiektu z wykorzystaniem sensorów MEMS”,
ex aequo za trzecie miejsca:

hackathon-2015-4

Marcin Rybak, Wojciech Skwierawski, Błażej Blok i Jakub Głuszek z Politechniki Gdańskiej za projekt „Miniaturowy zdalnie sterowany pojazd badawczy”,

hackathon-2015-5

Tomasz Ferlin i Karol Szymański z Politechniki Gdańskiej za projekt „Analizator poprawnego nawodnienia organizmu poprzez badanie jakości moczu”.