Hands-on Linux Academy 2023 – Sieci neuronowe na platformie SpaceSOM-8Mplus

 • WROCŁAW
  22 maja 2023
  09:00 - 15:00
 • KRAKÓW
  23 maja 2023
  09:00 - 15:00
 • KATOWICE
  24 maja 2023
  09:00
 • WARSZAWA
  25 maja 2023
  09:00 - 15:00
 • BYDGOSZCZ
  26 maja 2023
  09:00 - 15:00

NABÓR ZAKOŃCZONY


Zapraszamy do udziału w warsztatach linuksowych zorganizowanych przez SoMLabs i Elhurt, poświęconych podstawom implementacji algorytmów AI/ML w systemach embedded bazujących na modułach SoM z rodziny SpaceSOM-8MPlus z wykorzystaniem biblioteki TensorFlow.

 

WAŻNE:
do udziału w warsztatach zapraszamy osoby z co najmniej podstawową znajomością języka Python.

 

Cel szkolenia

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się na przykładach z możliwościami współczesnej platformy emebedded (i.MX8M Plus), przeznaczonej do stosowania w urządzeniach brzegowych wyposażonych w koprocesor dedykowany wspomaganiu obliczeń (NPU – Neural Processing Unit) w aplikacjach AI/ML (Artificial Intelligence/Machine Learning).

 

Sprzęt wykorzystywany podczas szkolenia:

Warsztaty zostaną przeprowadzone na platformie sprzętowej SoMLabs bazującej na mikroprocesorze NXP i.MX8M Plus. Jest to zestaw sprzętowy składający się z:

 

oraz elementów uzupełniających:

Sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczeń udostępnią uczestnikom organizatorzy.

 

Lokalizacje

22.05. (poniedziałek) Wrocław
23.05. (wtorek) Kraków
24.05. (środa) Katowice
25.05. (czwartek) Warszawa
26.05. (piątek) Bydgoszcz

 

Uwagi:

 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru osób zapraszanych na warsztaty.
 • Pierwszeństwo będą miały osoby rejestrujące się mailem w domenie firmowej.
 • O wynikach rekrutacji organizator poinformuje kandydatów drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje i materiały zostaną przesłane po zakończeniu naboru.
 • Osoby, które nie zakwalifikują się w pierwszym naborze do udziału w szkoleniu, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 • Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby z co najmniej podstawową znajomością języka Python.
 • Warsztaty odbędą się w godz. 9.00-15.00 (z przerwami kawowymi i lunchem).

 


AGENDA

1. Wprowadzenie do platformy SpaceSOM-8Mplus.
2. Kompilacja systemu Linux Yocto i programowanie pamięci eMMC modułu SpaceSOM-8Mplus.
3. Wprowadzenie do sztucznych sieci neuronowych.
4. Użycie akceleratora NPU  w procesorze iMX8MPlus.
5. Przykłady użycia sieci neuronowych do klasyfikacji obrazów.
6. Wykorzystanie kamery jako źródła danych dla sieci neuronowych.

 

ORGANIZATORZY: