BEZPŁATNE WARSZTATY: LTSpice – ANALOG Hands-on Training 2023

 • Gdańsk
  18 maja 2023
  08:00 - 15:00

NABÓR ZAKOŃCZONY


 

Warsztaty LTSpice – ANALOG Hands-on Training zorganizowała firma Arrow Electronics we współpracy z Analog Devices. Warsztaty są poświęcone podstawom obsługi bezpłatnego symulatora układów analogowych LTSpice XVII, z którego uzyskane wyniki są weryfikowane w realnych układach elektronicznych. Zostaną one zaimplementowane podczas szkolenia w specjalnie przygotowanym zestawie szkoleniowym, zbudowanym na podzespołach aktywnych z oferty Analog Devices, m.in.:

 

Cel szkolenia

Podczas szkolenia zapoznamy uczestników w praktyce z możliwościami i obsługą bezpłatnego symulatora układów analogowych LTSpice XVII firmy Analog Devices. Przy okazji uczestnicy poznają na interesujących przykładach wybrane możliwości podzespołów analogowych produkowanych przez firmę Analog Devices oraz porównają ich działanie z wynikami symulacji.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w małej grupie – maksymalnie 20 osób.

 

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Na szkolenie zapraszamy wszystkich inżynierów elektroników zainteresowanych poznaniem narzędzi do symulacji układów analogowych i świadomym porównaniem wyników symulacji z działaniem realnych układów elektronicznych.

 

Uczestnicy warsztatów muszą być wyposażeni w komputer z zainstalowanym oprogramowaniem:

 

Sprzęt dostarczony przez organizatora:

 • zestaw Analog Training Board

Agenda

Powitanie

Przedstawienie programu LTspice XVII

 • edytor
 • parametry symulacji
 • rodzaje symulacji
 • uruchamianie symulacji, dobór parametrów symulacji

Prezentacja Analog Discovery 2 i WaveForms 2015

Ćwiczenie #1. Generowanie sygnałów o różnych kształtach, import sygnałów tworzonych np. w Excelu i używanie ich w symulacji, eksport sygnałów generowanych w LTspice (format WAV), odsłuch sygnałów akustycznych generowanych w LTspice.

Ćwiczenie #2. Scrambler audio:

 • omówienie zasady działania (modulacja amplitudowa),
 • symulacja,
 • odsłuch zaszyfrowanego komunikatu w oryginale i po deszyfracji.

Ćwiczenie #3. Porównanie własności klasycznego wzmacniacza operacyjnego ze wzmacniaczem rail-to-rail:

 • porównanie danych katalogowych,
 • symulacja,
 • pomiar.

Ćwiczenie #4.  Definiowanie własnych elementów używanych w symulacji. Zastosowanie własnego potencjometru w układzie regulacji barwy dźwięku:

 • definiowanie potencjometru,
 • narysowanie schematu regulatora barwy dźwięku z zastosowaniem zdefiniowanego potencjometru,
 • symulacja częstotliwościowa regulatora
 • pomiar regulatora rzeczywistego, porównanie charakterystyki symulowanej i zmierzonej,
 • odsłuch muzyki z różnymi położeniami suwaków potencjometrów BASS i TREBLE.

Ćwiczenie #5. Metody Monte Carlo w symulacji. Symulacyjne badanie wpływu rozrzutu wartości elementów używanych w filtrach FDP i TT.

Pytania

Zakończenie

 

Kod szkolenia LTAHT0523

Czas trwania 6 h

Miejsce szkolenia Gdańsk, 18. maja 2023

Rejestracje na warsztaty o 8:30, początek warsztatów o godzinie 9:00, planowane zakończenie o godzinie 15:00.


SPONSORZY SZKOLENIA: