BEZPŁATNE WARSZTATY: Hands-on Linux Academy 2023 – Tworzenie GUI za pomocą Qt library na platformie SpaceSOM-8Mplus

 • KRAKÓW
  26 września 2023
  08:00 - 17:00
 • KATOWICE
  27 września 2023
  08:00 - 17:00

NABÓR ZAKOŃCZONY


 

Zapraszamy do udziału w warsztatach linuksowych zorganizowanych przez SoMLabs i Elhurt, poświęconych podstawom tworzenia interfejsów graficznych (GUI) za pomocą bibliotek Qt na modułach SoM z rodziny SpaceSOM-8MPlus.

 

Cel szkolenia

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się na sześciu efektownych przykładach z możliwościami środowiska Qt library oraz nowoczesnej platformy emebedded (i.MX8M Plus).

 

Sprzęt wykorzystywany podczas szkolenia:

Warsztaty zostaną przeprowadzone na platformie sprzętowej SoMLabs bazującej na mikroprocesorze NXP i.MX8M Plus. Jest to zestaw sprzętowy składający się z:


 

Sprzęt niezbędny do wykonania ćwiczeń udostępnią uczestnikom organizatorzy.

 

Lokalizacje:

 • Kraków – 26.09.2023 (wtorek)
 • Katowice – 27.09.2023 (środa)

 

Uwagi:

 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru osób zapraszanych na warsztaty.
 • Pierwszeństwo będą miały osoby rejestrujące się mailem w domenie firmowej.
 • O wynikach rekrutacji organizator poinformuje kandydatów drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje i materiały zostaną przesłane po zakończeniu naboru.
 • Osoby, które nie zakwalifikują się w pierwszym naborze do udziału w szkoleniu, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 • Warsztaty odbędą się w godz. 9.00-15.00 (z przerwami kawowymi i lunchem).

 


AGENDA

1. Budowa obrazu yocto.

2. Modyfikacja i dostosowanie plików kernela.

3. Wprowadzenie i programowanie platformy SpaceSOM-8Mplus.

4. Użycie Qt Creatora do budowy GUI.

5. Widget application.

6. Sockety i sloty w QT.

7. Obsługa ekranu dotykowego i przycisków w Qt.

8. Aplikacja QML.

9. Tworzenie receptur yocto.

 

Podczas warsztatów będą wykonane następujące ćwiczenia:

1. Użycie widgetów Qt.

2. Sterowanie LED z poziomu GUI.

3. Obsługa GPIO z poziomu GUI.

4. Odtwarzacz wideo.

5. Sterowanie LED z poziomu GUI QML.

6. Odtwarzacz wideo w QML.

 

ORGANIZATORZY: