Discover(y) Analog World – warsztaty elektroniki analogowej w systemach cyfrowych

 • WARSZAWA
  22 lutego 2019
  08:30 - 16:00
 • WARSZAWA
  14 czerwca 2019
  08:30
 • WARSZAWA
  25 października 2019
  08:30
 • WARSZAWA
  17 lutego 2020
  08:30
 • WARSZAWA
  22 czerwca 2020
  08:30
 • WARSZAWA
  4 września 2020
  08:30
 • WARSZAWA
  11 grudnia 2020
  08:30

REJESTRACJE WSTĘPNE
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają szczegóły dot. płatności oraz wszelkie niezbędne dane logistyczne.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie wybranych zagadnień elektroniki analogowej konstruktorom i programistom zajmującym się na co dzień urządzeniami cyfrowymi. Przedstawione będą najczęściej wykorzystywane bloki analogowe spotykane w wielu urządzeniach elektronicznych, takie jak filtry analogowe, wzmacniacze operacyjne, wzmacniacze instrumentalne itp. W trakcie warsztatów uczestnicy wykonają kilka ćwiczeń przedstawiających metody projektowania i pomiarów w/w bloków.

Ćwiczenia będą prowadzone z użyciem kompaktowego zestawu pomiarowego Analog Discovery 2 oraz zestawu ewaluacyjnego Nucleo:

analog-discovery-2 Każdemu z uczestników udostępnimy na czas trwania warsztatów nowoczesną przystawkę do komputera:
Analog Discovery 2 firmy Digilent.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają na własność zestawy złożone z elementów niezbędnych do odbycia szkolenia – między innymi:

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagana jest elementarna wiedza z zakresu układów elektronicznych, teorii obwodów i teorii sygnałów.
Do przeprowadzenia ćwiczeń wymagany jest własny komputer z systemem Windows 7 lub nowszym, z zainstalowanym oprogramowaniem:

oraz:

 • kabel USB A / mini USB B

 

Program szkolenia

Prezentacja możliwości zestawu Analog Discovery 2
 • charakterystyka poszczególnych elementów zestawu i omówienie ich parametrów technicznych
Filtr antyaliasingowy
 • zagadnienia związane z próbkowanie sygnałów analogowych
  (twierdzenie Shannona-Kotielnikowa, aliasing, filtr dolnoprzepustowy w konfiguracji Sellena-Key’a)
 • zaprojektowanie filtra dolnoprzepustowego o określonej częstotliwości granicznej
 • montaż układu i badanie charakterystyki częstotliwościowej i fazowej
Badanie sygnału PWM
 • omówienie zasady generowania sygnału z modulacją PWM
 • utworzenie w arkuszu excelowym cyfrowej reprezentacji sygnału analogowego poddanego modulacji PWM
 • eksport danych z arkusza do generatora arbitralnego
 • symulacja sygnału PWM w generatorze arbitralnym
 • przekonfigurowanie filtru z ćwiczenia 1 na potrzeby filtracji PWM
 • oglądanie na oscyloskopie sygnału PWM po filtracji dolnoprzepustowej
Wzmacniacz instrumentalny
 • omówienie zasady działania podstawowej konfiguracji wzmacniacza instrumentalnego
 • montaż wzmacniacza w oparciu o shield analogowy dla płytki ewaluacyjnej Nucleo
 • badanie sygnału otrzymywanego z układu mostkowego po wzmocnieniu we wzmacniaczu instrumentalnym
Pomiar pojemności z zastosowaniem mostka Wheastone’a
 • omówienie zasady działania mostka Wheastone’a
 • montaż mostka, w którym w dwóch gałęziach rezystancje zastąpiono pojemnościami
 • pomiar pojemności z zastosowaniem funkcji matematycznych dostępnych w oscyloskopie Analog Discovery 2
Dopasowanie mocy
 • omówienie zagadnienia dopasowania mocy
 • badanie mocy wydzielanej w obciążeniu o zmienianej rezystancji z zastosowaniem obliczeń matematycznych dostępnych w oscyloskopie Analog Discovery 2 – na ekranie oscyloskopu będzie tworzony wykres mocy wydzielanej na obciążeniu w funkcji jego rezystancji przy stałej rezystancji źródła napięcia.
Kod szkolenia DAW01
Czas trwania szkolenia 5 h
Miejsce szkolenia WARSZAWA. Pl. Inwalidów

Zapewniamy catering konferencyjny
Pełna rozpiętość godzinowa: 8.30 – 15.00
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00

UWAGA:
Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzymuje przygotowany elektronicznie imienny CERTYFIKAT poświadczający udział w szkoleniu.

 

UPOMINEK!
Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy bony podarunkowe:


Bony będziemy rozdawać podczas warsztatów.

 

Partnerzy

logo-kamami ST Microelectronics digilent-logo-crv