Discover(y) Digital World – rejestracja i analiza protokołów komunikacyjnych w systemach embedded

 • WARSZAWA
  26 kwietnia 2019
  08:30 - 16:00
 • WARSZAWA
  23 sierpnia 2019
  08:30 - 16:00
 • WARSZAWA
  13 grudnia 2019
  08:30 - 16:00
 • WARSZAWA
  8 stycznia 2020
  08:30 - 16:00
 • WARSZAWA
  15 maja 2020
  08:30 - 16:00
 • WARSZAWA
  24 września 2020
  08:30 - 16:00
 • WARSZAWA
  27 listopada 2020
  08:30 - 16:00

REJESTRACJE WSTĘPNE
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają szczegóły dot. płatności oraz wszelkie niezbędne dane logistyczne.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie wybranych zagadnień związanych z pomiarami i testowaniem systemów cyfrowych. Szkolenie jest kierowane szczególnie do konstruktorów-programistów zajmujących się projektowaniem urządzeń cyfrowych, których praca nie może przebiegać w oderwaniu od sprzętu. W trakcie warsztatów przedstawiane są przykłady obserwacji przebiegów cyfrowych za pomocą analizatora stanów logicznych i oscyloskopu, analizy protokołów stosowanych w szeregowych interfejsach komunikacyjnych, symulacji typowych elementów wejść/wyjść systemów cyfrowych, takich jak: przełączniki, wyświetlacze 7-segmentowe i alfanumeryczne, diody LED itp.

W trakcie warsztatów uczestnicy wykonają kilka ćwiczeń polegających na badaniu rzeczywistych aplikacji. Będą podejmować próbę naprawienia uszkodzonego interfejsu wyświetlacza, a także projektować własną aplikację wykorzystującą efekty świetlne. W ćwiczeniu dotyczącym zagadnień łączenia techniki cyfrowej z analogową będą wykorzystywane programowe narzędzia wspomagające projektowanie, takie jak arkusz kalkulacyjny i symulator układów elektronicznych.

Ćwiczenia będą prowadzone z użyciem kompaktowego zestawu pomiarowego Analog Discovery 2 oraz zestawu ewaluacyjnego NUCLEO-F411RE z mikrokontrolerem z rodziny STM32.

analog-discovery-2 Każdemu z uczestników udostępnimy na czas trwania warsztatów nowoczesną przystawkę do komputera:
Analog Discovery 2 firmy Digilent.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają na własność zestawy złożone z elementów niezbędnych do odbycia szkolenia – między innymi:

Oczekiwane przygotowanie słuchaczy

Od uczestników wymagana jest elementarna wiedza z zakresu cyfrowych układów elektronicznych, systemów mikroprocesorowych i protokołów komunikacyjnych, takich jak SPI, UART, I2C. Przydatna będzie również ogólna wiedza z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej.

Do wykonania ćwiczeń jest wymagany własny komputer z systemem Windows 7 lub nowszym z zainstalowanym oprogramowaniem:

 • WaveForms
 • LTspice
 • Excel lub kompatybilny z nim program potrafiący odczytywać pliki w formacie .xls

oraz:

 • kabel USB A / mini USB B

Program szkolenia

Prezentacja możliwości zestawu Analog Discovery 2 i oprogramowania WaveForms 2015
 • charakterystyka poszczególnych elementów zestawu i omówienie ich parametrów technicznych
 • krótkie przedstawienie możliwości oprogramowania WaveForms 2015
Krótka prezentacja zestawu analizatora stanów logicznych Digital Discovery
Porty I/O
 • gra HiLo – projektowanie i realizacja prostego interfejsu użytkownika w systemie cyfrowym
 • projektowanie efektów świetlnych z zastosowaniem diod LED (fizycznych i wirtualnych)
Obsługa generatora przebiegów cyfrowych i analizatora stanów logicznych
 • podglądanie interfejsu cyfrowego wyświetlacza alfanumerycznego 2×16 OLED
 • symulacja sterownika wyświetlacza w układzie rzeczywistym
Analizator protokołów
 • śledzenie komunikacji pomiędzy procesorem i akcelerometrem prowadzonej interfejsem SPI
 • praca z narzędziem ProtocolAD2
Porty I/O w zastosowaniach analogowych
 • praktyczna realizacja przetwornika cyfrowo-analogowego na drabince R-2R, jednoczesna obserwacja przebiegów analogowych i cyfrowych
Podsumowanie, pytania
Kod szkolenia DDWAD2_01
Czas trwania 5 h
Miejsce szkolenia WARSZAWA. Pl. Inwalidów

Zapewniamy catering konferencyjny
Pełna rozpiętość godzinowa: 8.30 – 15.00
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00

UWAGA:
Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzymuje przygotowany elektronicznie imienny CERTYFIKAT poświadczający udział w szkoleniu.

 

UPOMINEK!
Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy bony podarunkowe:


Bony będziemy rozdawać podczas warsztatów.

 

 

Partnerzy

logo-kamami    ST Microelectronics    digilent-logo-crv